Ett smycke är något mycket personligt

– därför ska du bära ett som är unikt och gjort för hand med största omsorg

Att göra smycken är att gå in i en egen värld

Utmaningen är att göra det abstrakta konkret och få det bra – det är det jag tycker så mycket om. Och det är viktigt att lägga tid på att skapa något som har ett djupare värde, något som inte bara slängs bort hur som helst – att föra kunskaperna inom ett urgammalt hantverk vidare.

Mina smycken kommer till i min ateljé vid Röda Sten i Göteborg, ett industriområde med gamla tegelbyggnader från 1800-talet som numera bland annat fungerar som ateljélokaler för ett stort antal konstnärer. Jag etablerade mig här 1997 efter examen MFA i silversmide på Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK, i Göteborg.

I mitt arbete skapar jag smycken både utifrån egna idéer samt gör skräddarsydda beställningar. Då och då medverkar jag i utställningar. Jag gör alla smycken, från idé till färdig produkt, helt för hand och med största omsorg.
Materialet i mina smycken är silver, med inslag av pärlor, glas, guld och stenar, ibland också olika sorters upphittat material. Silver är en vacker metall med sin ljusa rena lyster som är mjuk och behaglig att bearbeta, men det har en yta som är ömtålig och kräver mycket arbete.

Att tillverka ett smycke är ett mödosamt arbete som ofta tar flera timmar eller dagar i anspråk. Det innefattar moment som att såga, fila, ytbearbeta, forma och löda, där några moment måste upprepas flera gånger. Både tålamod och förmågan att lösa problem sätts på prov, och envishet och ihärdighet behövs för att det till slut ska bli ett färdigt smycke av finaste form och kvalitet. Men det är lön för mödan när en beställning till slut blir färdig och hämtas av en nöjd kund som tycker att resultatet blivit till och med ännu bättre än förväntat.

Att göra smycken är förstås också ett arbete som är både roligt, kreativt, fokuserande och meditativt. Det är att gå in i en egen värld och skapa egna former där den ena idén leder till den andra. Men en idé som från början är helt abstrakt kokar så småningom alltid ner till frågan hur den bäst ska gestaltas, i vilka material och dimensioner, och med vilken teknik. De olika stegen i tillverkningen måste oftast tänkas igenom noga i förväg, och eftersom det krävs särskilda verktyg för att tillverka smycket blir arbetet till slut alltid konkret och handfast. Det är att göra det abstrakta konkret och få det bra som är utmaningen, och det är det jag tycker så mycket om.

Ett smycke är ett portabelt konstverk i miniatyr. Förutom att symbolisera personliga minnen förmedlar det ett budskap som kan vara symbolladdat, religiöst, politiskt eller kommunikativt – ett innehåll som är unikt och personligt för dig som bärare. Du som bärare är central – det är först när smycket hittar dig som det får en funktion och blir färdigt på riktigt.

Om du är nyfiken på silverhantverket kan du komma till min ateljé för att under några timmar själv göra ett smycke i din egen design. Du kan komma enskilt eller i en mindre grupp, för att fira något, som deltagare i en möhippa eller svensexa, eller bara för att du är nyfiken och vill prova på.

Sedan jag började ordna de här små kurserna år 2005 har hundratals kursdeltagare gått hem glada och stolta från min ateljé med ett helt egentillverkat silversmycke som är klart att användas. Jag är glad att jag på det här sättet får dela med mig av en del kunskap som kan öka förståelsen för ett hantverk med mångtusenårig historia, samtidigt som du som kursdeltagare får en liten inblick i silversmidesarbetet.

I en tid av stress och ytlighet när så mycket ska gå väldigt fort är det viktigare än någonsin att ägna sig åt konst och hantverk: att lägga tid på att skapa något som har ett djupare värde och som inte bara slängs bort hur som helst. Det är också viktigt att föra vidare mångtusenåriga material- och hantverkskunskaper. Det försöker jag göra varje dag jag jobbar på mitt sätt och i en nutida form.

Du som bär mina smycken ska veta att eftersom de är tillverkade helt för hand och är unika finns det inte någon som har ett exakt likadant som du. Jag hoppas att du ska känna handens närvaro och tänka på det omsorgsfulla arbetet bakom.