ommig
omsmycken
mohippa
kurser
kopa
kontakt
facebookRenässansen med dess fulländade målarkonst och enastående
hantverksskicklighet har varit en av inspirationskällorna i arbetet
till den här utställningen. Men givetvis gör jag inte anspråk på
att mitt resultat skulle mäta sig med den tidens guldsmedsarbeten!

Silver i kompakta gjutna former eller i tunna etsade ytor möter
material som ben, spegelglas och fragment av graffiti. Materialvalet
har varit viktigt och återspeglar de ledord som jag under arbetet
haft i huvudet: handens förmåga; hjärtats kraft; tankens klarhet;
ögonblickets realitet; livets förgänglighet. Smyckena tänker jag mig
som ett memento som påminner bäraren om tillvarons filosofiska
dimensioner.

Renässansen var en tid för uppvaknande och omvärdering. Ett tänkande 
oberoende av religiösa dogmer föddes. Studier av naturfenomen
och den mänskliga kroppen liksom noggranna iakttagelser av tingen
i omvärlden tog sin början. En tilltro till den egna mänskliga förmågan
och det våra sinnen förmedlar föddes. Om det finns någon gudomlig
kraft eller ett liv efter detta är inte intressant, utan det är frågan om
att ta vara på det liv vi har här och nu.

Också nu, i en orolig värld och i en tid av stress och ytlighet, är det
i högsta grad aktuellt att på bästa sätt använda vår mänskliga förmåga.
Det är dags att göra bruk av handens, hjärtats och hjärnans samlade
kraft och försöka göra gott. Vi har bara oss själva att lita till.

Hoppet står till en renässans för det förnuft och den medkänsla som
vi människor faktiskt är kapabla till!

Maintenant, brosch/objekt. Silver och blandmaterial. Höjd 12 cm.


Credo, detalj av halssmycke. Silver, förgyllt och oxiderat, blandmaterial.
Hela smyckets diameter 30 cm.


Renaissance, detalj av halssmycke. Silver, graffiti, snäckskal, sötvattenspärlor.
Hela smyckets längd 40 cm.


Jardin des pensées, brosch. Etsat silver och diverse stenar: diamanter, rubiner, safirer, smaragder. Höjd 9 cm.


L´homme instant, brosch. Etsat förgyllt silver. Diameter 9 cm.


Visage, brosch i etsat silver. Höjd 8 cm.

© Anna Martinsson