ommig
omsmycken
mohippa
kurser
kopa
kontakt
facebookEn del smycken gör jag med utgångspunkt i funktion och klassisk enkelhet. Andra handlar i första hand om att uttrycka en idé eller en känsla och då blir bekväm bärbarhet inte alltid lika central.

Mitt grundmaterial är silver. Ofta använder jag det helt rent utan andra inslag. Men lika ofta är det vackert och spännande att sätta samman silvret med guld eller andra metaller och material: att låta det ädla och oädla, det beständiga och förgängliga mötas.

Naturen är en given inspirationskälla för mig, men också konst i form av måleri, skulptur, arkitektur och antik smyckekonst. Litteratur, och platser jag sett är också sådant som ger mig idéer och arbetslust.

Ett smycke är en bärbar diminutiv skulptur som jag gärna vill låta bringa med sig budskap av olika slag: symbolladdade eller kommunikativa, eller helt enkelt bara estetiska. Samtidigt vill jag att smycket lyfter fram en poetisk dimension av tillvaron.

I mötet med kroppen och personligheten ges smycket ytterligare en dimension. Det är som när en pusselbit faller på plats då ett smycke hittar hem till rätt bärare och det får synliggöra den åsikt, det sinnestillstånd eller den tillhörighet som för tillfället är aktuell för bäraren. Smycket får betydelse i det sammanhang det bärs i.
Ett smycke blir, när det är som bäst, ett bärbart konstverk i miniatyrform: ett memento som påminner bäraren om tillvarons estetiska och filosofiska och kanske till och med politiska dimensioner.

I en tid av stress och ytlighet är det viktigare än någonsin att ägna sig åt konst och hantverk: att skapa något som har ett djupare värde och som inte bara slängs bort hur som helst; att låta mångtusenåriga material- och hantverkskunskaper leva vidare men i en nutida form.
Min förhoppning är att varje smycke jag gör besjälas en smula genom mitt omsorgsfulla arbete.


© Anna Martinsson